Naam | omschrijving

Pus (tampon), kweek (pathogene micro-organismen)

Ziektebeeld

Organisme

Pathogene micro-organismen

Methode

kweek op bacteriën, gisten, schimmels

Monstermateriaal

uitstrijk (pus)

Afnamemateriaal

e-Swab

Frequentie

Dagelijks

Onderzoeksduur

4 dagen

Referentiewaarde

Opmerkingen

Bij groei van micro-organismen wordt er een determinatie en resistentiebepaling verricht. Als extra onderzoek aanvraagbaar:  Actinomyces spp. Mycobacteriën Nocardia spp.