Naam | omschrijving

Parvovirus PCR (liquor of urine)

Ziektebeeld

Organisme

humaan Parvovirus

Methode

Polymerase Chain Reaction (kwalitatief)

Monstermateriaal

liquor
urine

Afnamemateriaal

Buis (liquor)

Bewaarcondities

Koelkast (2-8 ºC)

Frequentie

Dagelijks

Onderzoeksduur

14 dagen

Referentiewaarde

negatief

Opmerkingen

Uitgevoerd door: UMC Utrecht, Laboratorium Virologie en Infectieziektenserologie, HP G04.427, Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht. 088-7558829