Naam | omschrijving

Parasitaire verwekkers, protozoa

Ziektebeeld

Organisme

Methode

Polymerase Chain Reaction (kwalitatief)

Monstermateriaal

feces

Afnamemateriaal

Fecescontainer (met lepeltje)

Frequentie

Dagelijks

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

geen Giardia lamblia DNA aangetoond
geen Entamoeba histolytica/dispar DNA aangetoond
geen Cryptosporidium parvum DNA aangetoond

geen Cyclospora cayetanensis/Cystoisispora belli DNA aangetoond

Opmerkingen

Op basis van klinische gegevens en/of aspect van de feces worden evt. extra bepalingen toegevoegd