Naam | omschrijving
Mycobacteriën (kweek+PCR, liquor)

Methode

PCR en kweek op mycobacteriën

Monstermateriaal

Liquor

Afnamemateriaal

Buis (liquor)

Bewaarcondities

4°C – 25°C

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

PCR: 2 dagen
Kweek: 8 weken

Referentiewaarde

Opmerkingen