Naam | omschrijving
Mycobacteriën (kweek+PCR, BAL)

Methode

PCR en kweek op mycobacteriën

Monstermateriaal

BAL

Afnamemateriaal

Container

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

PCR: 2 dagen
Kweek: 8 weken

Referentiewaarde

Opmerkingen

Materiaal wordt ook altijd beoordeeld op Aerobe en Anaerobe micro-organismen, Legionella, gisten/schimmels en Pneumocysten