Naam | omschrijving
Mycobacteriën (kweek, feces)

Methode

Kweek op bacteriën

Monstermateriaal

Feces

Afnamemateriaal

Fecescontainer (met lepeltje)

Bewaarcondities

4°C – 25°C

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

8 weken

Referentiewaarde

Opmerkingen