Naam | omschrijving
MRSA (PCR; keel/neus/perineum- of wonduitstrijk)

Ziektebeelden

Methode

PCR

Monstermateriaal

Uitstrijk (keel/neus/perineum)
Uitstrijk (wond)

Afnamemateriaal

eSwab

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

Geen MRSA DNA aangetoond

Opmerkingen

Onderzoek wordt uitsluitend uitgevoerd na overleg met Arts-microbioloog of deskundige infectiepreventie.