Naam | omschrijving
MRSA (kweek, keel)

Ziektebeelden

Methode

Kweek op bacteriën

Monstermateriaal

Uitstrijk (keel)

Afnamemateriaal

eSwab

Bewaarcondities

4°C – 25°C

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

Referentiewaarde

 

Opmerkingen