Naam | omschrijving
Loa loa serologie

Methode

Antistofbepaling

Monstermateriaal

Serum

Afnamemateriaal

Bloedbuis (Stol)

Frequentie

Onderzoeksduur

14 dagen

Referentiewaarde

Opmerking

Onderzoek wordt extern uitgevoerd door een gespecialiseerd en ISO 15189 geaccrediteerd laboratorium.