Naam | omschrijving
Loa loa (serologie)

Methode

Antistofbepaling

Monstermateriaal

Stolbloed (serum)

Afnamemateriaal

Bloedbuis (stolbloed)

Frequentie

Onderzoeksduur

14 dagen

Referentiewaarde

Opmerking

Onderzoek wordt extern uitgevoerd door een gespecialiseerd en ISO 15189 geaccrediteerd laboratorium.