Naam | omschrijving
ISAC (serologie)

Methode

Vaste fase immuno assay voor de semi-kwantitatieve meting van specifieke IgE

Monstermateriaal

Plasma
Stolbloed (serum)

Afnamemateriaal

Bloedbuis (stolbloed)
Bloedbuis (plasma)

Bewaarcondities

4°C – 25°C

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

Negatief

Opmerkingen

Aanvulling op “bewaarconditie” hierboven:  bij vertraging tot 72 uur bewaren bij 4-8°C. Voor langere opslag, afdraaien (5 min. 1500xg) opslaan en vervoer bij -20°C.

 

ISAC:

Klasse 0, zeer laag <0,3 {ISU-E}
Klasse 1, laag >=0.3- <1 {ISU-E}
Klasse 2, gemiddeld >=1- <15 {ISU-E}
Klasse 3, zeer hoog >=15 {ISU-E}