Naam | omschrijving
Interleukine-2

Methode

Monstermateriaal

Stolbloed (serum)

Afnamemateriaal

Bloedbuis (stolbloed)

Bewaarcondities

4°C – 25°C

Frequentie

Onderzoeksduur

14 dagen

Referentiewaarde

Opmerkingen

Uitgevoerd door: Lab. Maastricht UMC, Klinische immunologie, P. Debyelaan 25, 6229 HX Maastricht Direct insturen op kamertemperatuur, materiaal moet binnen 1 uur op laboratorium zijn. Na ontvangst op laboratorium materiaal centrifugeren en invriezen bij -20°C. Materiaal op droogijs doorsturen naar uitvoerend laboratorium