Naam | omschrijving
Influenza-virus (PCR, keel)

Ziektebeelden

Methode

PCR

Monstermateriaal

Uitstrijk (keel)
Uitstrijk (neus)

Afnamemateriaal

eSwab

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

Geen Influenza … virus RNA aangetoond

Opmerkingen