Naam | omschrijving
Indirecte antiglobulinetest (*uitgevoerd bij KCHL, zie www.KCHL.nl)

Methode

Monstermateriaal

Afnamemateriaal

Bewaarcondities

Frequentie

Onderzoeksduur

Referentiewaarde

Wordt uitgevoerd door KCHL, zie link bij opmerking

Opmerkingen

Website KCHL  https://www.kchl.nl/