Naam | omschrijving
Humaan Parvovirus B19

Methode

Serologie

Monstermateriaal

Stolbloed

Bewaarcondities

Koelkast (2-8ºC)

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

1 dag