Naam | omschrijving
Humaan Herpesvirus 6/7/8 (HHV 6/7/8)

Methode

Serologie

Monstermateriaal

Stolbloed

Bewaarcondities

Koelkast (2-8ºC)

Opmerkingen

Onderzoek wordt uitbesteed.