Naam | omschrijving
HTLV confirmatie

Methode

Immunoblot

Monstermateriaal

Stolbloed (serum)

Afnamemateriaal

Bloedbuis (stolbloed)

Bewaarcondities

4°C – 25°C

Frequentie

Onderzoeksduur

14 dagen

Opmerkingen

Uitgevoerd door: Sanquin, Plesmanlaan 125, 1066 CX Amsterdam, 020-512300

Aanvulling op “bewaarconditie” hierboven:  bij vertraging tot 72 uur bewaren bij 4-8°C. Voor langere opslag, afdraaien (5 min. 1500xg) opslaan en vervoer bij -20°C.