Naam | omschrijving
hMPV (humaan Metapneumo-virus) + Rhinovirus (PCR, nasopharynxspoelsel)

Methode

PCR

Monstermateriaal

Nasopharynxspoelsel

Afnamemateriaal

RS-medium

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

Geen humaan Metapneumovirus RNA aangetoond, geen Rhinovirus RNA aangetoond

Opmerkingen