Naam | omschrijving
hMPV (humaan Metapneumo-virus) (PCR, nasopharynxspoelsel)

Methode

PCR

Monstermateriaal

Nasopharynxspoelsel

Afnamemateriaal

eSwab

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

Geen humaan Metapneumo-virus RNA aangetoond

Opmerkingen