Naam | omschrijving
HLA antistofonderzoek

Methode

Monstermateriaal

Stolbloed (serum)

Afnamemateriaal

Bloedbuis (stolbloed)

Bewaarcondities

4°C – 25°C

Frequentie

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

 

Opmerkingen

Uitgevoerd door:

Radboudumc Laboratorium voor Diagnostiek

Postbus 9101

6500 HB Nijmegen

Huispostnummer 815

 

T 024-3614777

Aanvulling op “bewaarconditie” hierboven:  bij vertraging tot 72 uur bewaren bij 4-8°C. Voor langere opslag, afdraaien (5 min. 1500xg) opslaan en vervoer bij -20°C.