Naam | omschrijving
HLA A,B,C antistoffen

Methode

Luminex

Monstermateriaal

Stolbloed (serum)

Afnamemateriaal

Bloedbuis (stolbloed)

Frequentie

Onderzoeksduur

1 week

Referentiewaarde

N.v.t

Opmerkingen

Onderzoek wordt extern uitgevoerd door een gespecialiseerd en ISO 15189 geaccrediteerd laboratorium.