Naam | omschrijving
HLA A,B,C antistoffen

Methode

Luminex

Monstermateriaal

Stolbloed (serum)

Afnamemateriaal

Bloedbuis (stolbloed)

Bewaarcondities

4°C – 25°C

Frequentie

Onderzoeksduur

1 week

Referentiewaarde

N.v.t

Opmerkingen

Uitgevoerd door: Sanquin Amsterdam, Plesmanlaan 125, 1066CX Amsterdam

Aanvulling op “bewaarconditie” hierboven:  bij vertraging tot 72 uur bewaren bij 4-8°C. Voor langere opslag, afdraaien (5 min. 1500xg) opslaan en vervoer bij -20°C.