Naam | omschrijving
Histoplasmose antistoffen

Methode

Monstermateriaal

Stolbloed (serum)

Afnamemateriaal

Bloedbuis (stolbloed)

Bewaarcondities

4°C – 25°C

Frequentie

1x per week

Onderzoeksduur

5 dagen

Referentiewaarde

Opmerkingen

Onderzoek wordt uitgevoerd door Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, locatie C70, Medische Microbiologie, medische microbiologie en immunologie, ISO 15189 geaccrediteerd: nr. M086

Aanvulling op “bewaarconditie” hierboven:  bij vertraging tot 72 uur bewaren bij 4-8°C. Voor langere opslag, afdraaien (5 min. 1500xg) opslaan en vervoer bij -20°C.