Naam | omschrijving
Hepatitis B virus (voor vaccinatie)(HBcAb)

Methode

Antistofbepaling, CMIA

Monstermateriaal

Stolbloed (serum)

Afnamemateriaal

Bloedbuis (stolbloed)

Bewaarcondities

4°C – 25°C

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

Zie opmerking

Opmerking

Aanvulling op “bewaarconditie” hierboven: Voor langere opslag centrifugeren (5 min. 1500xg) opslaan en vervoeren bij -20°C.

 

Hepatitis B virus core antistoffen:

<0.5 {index}, negatief

>= 0.5 {index}, positief

 

Indien binnen de Hepatitis serologie alleen de uitslag van anti-HBc positief is, worden tevens HBeAg en HBeAb bepaald.