Naam | omschrijving
Gisten en schimmels, keeluitstrijk

Methode

Kweek op bacteriën, gisten

Monstermateriaal

Uitstrijk (keel)

Afnamemateriaal

eSwab

Bewaarcondities

4°C – 25°C

Frequentie

Wekelijks

Onderzoeksduur

5 dagen

Referentiewaarde

 

Opmerkingen

Bij groei van pathoge micro-organismen wordt er een resistentiebepaling ingezet.