Naam | omschrijving
Gisten en schimmels, keeluitstrijk

Methode

Kweek op bacteriën, gisten

Monstermateriaal

Uitstrijk (keel)

Afnamemateriaal

eSwab

Frequentie

Wekelijks

Onderzoeksduur

5 dagen

Referentiewaarde

 

Opmerkingen