Naam | omschrijving
Gal, kweek (pathogene micro-organismen)

Methode

kweek op bacteriën, gisten, schimmels

Monstermateriaal

Gal

Afnamemateriaal

Container

Bewaarcondities

4°C – 25°C

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

4 dagen

Referentiewaarde

Opmerkingen

Bij groei van micro-organismen wordt er een determinatie en resistentiebepaling verricht.