Naam | omschrijving
EBV viral load

Methode

PCR (kwalitatief)

Monstermateriaal

Volbloed

Afnamemateriaal

Bloedbuis (EDTA)

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

Geen EBV DNA aangetoond

Opmerking

Geen