Naam | omschrijving

Endomysium (Coeliakie)

Ziektebeeld

Organisme

Methode

immuunfluorescentie

Monstermateriaal

stolbloed (serum)

Afnamemateriaal

Bloedbuis

Bewaarcondities

4°C – 25°C

Frequentie

Dagelijks

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

negatief

Opmerkingen

Aanvulling op “bewaarconditie” hierboven: Voor langere opslag centrifugeren (5 min. 1500xg) opslaan en vervoeren bij -20°C. Naast Endomysium IgA wordt altijd tTG IgA bepaald Indien er sprake is van IgA deficiëntie, dan worden IgG antistoffen bepaald. Daarvoor wordt serum dan opgestuurd naar Sanquin.