Naam | omschrijving

Ehrlichia antistoffen

Ziektebeeld

Organisme

Ehrlichia

Methode

Monstermateriaal

stolbloed (serum)

Afnamemateriaal

Bloedbuis

Frequentie

Onderzoeksduur

14 dagen

Referentiewaarde

Opmerkingen

Onderzoek wordt extern uitgevoerd door een gespecialiseerd en ISO 15189 geaccrediteerd laboratorium.