Naam | omschrijving

Difterie

Ziektebeeld

Organisme

Methode

antistofbepaling

Monstermateriaal

Afnamemateriaal

Bloedbuis

Bewaarcondities

4°C – 25°C

Frequentie

Onderzoeksduur

14 dagen

Referentiewaarde

Opmerkingen

Onderzoek wordt uitgevoerd door RIVM, centrum IDS, Medische microbiologie, ISO 15189 geaccrediteerd: nr. M288. Aanvulling op “bewaarconditie” hierboven: Voor langere opslag centrifugeren (5 min. 1500xg) opslaan en vervoeren bij -20°C.