Naam | omschrijving
Cytomegalievirus (CMV) (PCR, plasma, kwantitatief=viral load)

Methode

PCR

Monstermateriaal

Bloed (EDTA)

Afnamemateriaal

Bloedbuis (EDTA)

Bewaarcondities

4°C – 25°C

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

Geen CMV DNA aangetoond

Opmerkingen