Naam | omschrijving

Cryoglobuline

Ziektebeeld

Organisme

Methode

Cryo-precipitatie

Monstermateriaal

Afnamemateriaal

Bloedbuis (stolbloed, glazen buis, rood)

Bewaarcondities

Zie opmerkingen

Frequentie

Dagelijks

Onderzoeksduur

1 week

Referentiewaarde

niet aantoonbaar

Opmerkingen

– ETZ-Elisabeth:

Tijdens kantooruren (08.30-17.00 uur) afname telefonisch aanmelden op de afdeling LMMI./Immunologie op 013-221 6646

Buiten kantooruren alléén op afspraak.

– ETZ-Tweesteden en Waalwijk:

  • Niet klinische patienten worden voor afname doorverwezen naar ETZ-Elisabeth
  • Klinische patienten alléén op afspraak.