Naam | omschrijving
Coxiella burnetii (Q-koorts/Qkoorts, IF, fase 2, IgM en IgG)

Methode

Antistofbepaling, immuunfluorescentie

Monstermateriaal

Stolbloed (serum)

Afnamemateriaal

Bloedbuis (stolbloed)

Bewaarcondities

4°C – 25°C

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

2 dagen

Referentiewaarde

IgG <1:128, negatief IgM <1:16, negatief

Opmerkingen

Aanvulling op “bewaarconditie” hierboven: Voor langere opslag centrifugeren (5 min. 1500xg) opslaan en vervoeren bij -20°C.