Naam | omschrijving
Cholera (kweek)

Methode

Kweek

Monstermateriaal

Feces

Afnamemateriaal

Fecescontainer (met lepeltje)

Bewaarcondities

4°C – 25°C

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

2 dagen

Referentiewaarde

Opmerkingen

Bij groei van pathogene micro-organismen wordt er een determinatie en resistentiebepaling verricht.