Naam | omschrijving
Campylobacter antistoffen

Methode

Monstermateriaal

Stolbloed (serum)

Afnamemateriaal

Bloedbuis (stolbloed)

Bewaarcondities

4°C – 25°C

Frequentie

2x per week

Onderzoeksduur

5 dagen

Referentiewaarde

N.v.t

Opmerkingen

Uitgevoerd door: Reinier de Graaf Groep, Delft

Aanvulling op “bewaarconditie” hierboven: Voor langere opslag centrifugeren (5 min. 1500xg) opslaan en vervoeren bij -20°C.