Naam | omschrijving
Campylobacter antistoffen

Methode

Monstermateriaal

Stolbloed (serum)

Afnamemateriaal

Bloedbuis (stolbloed)

Frequentie

2x per week

Onderzoeksduur

5 dagen

Referentiewaarde

N.v.t

Opmerkingen

Onderzoek wordt extern uitgevoerd door een gespecialiseerd en ISO 15189 geaccrediteerd laboratorium.