Naam | omschrijving
C1q

Organisme

Methode

Radio-immuno-assay

Monstermateriaal

Stolbloed

Afnamemateriaal

Bloedbuis

Bewaarcondities

4°C – 25°C

Frequentie

Onderzoeksduur

1 week

Referentiewaarde

< 8% van C1q

Opmerkingen

Uitgevoerd door: Sanquin, Plesmanlaan 125, 1066 CX AMSTERDAM.

Dagelijks transport via Medische Microbiologie mogelijk, monsters voor 14.00 uur afleveren.

Aanvulling op “bewaarconditie” hierboven: Voor langere opslag centrifugeren (5 min. 1500xg) opslaan en vervoeren bij -20°C.