Naam | omschrijving
C1q

Methode

Nefelometrie

Monstermateriaal

Stolbloed (serum)

Afnamemateriaal

Bloedbuis (stolbloed)

Frequentie

2x per week

Onderzoeksduur

1-2 weken

Referentiewaarde

125-225 mg/l

Opmerkingen

Monsters voor 14.00h afgeven bij Microvida, locatie ETZ