Naam | omschrijving
Bronchiaal- of sputumkweek bij COPD/CF/IC-patiënten (Pathogene micro-organismen)

Methode

Kweek op bacteriën, gisten en schimmels

Monstermateriaal

Bronchiaal
Sputum

Afnamemateriaal

Container

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

3 dagen

Referentiewaarde

Opmerkingen

Bij groei van pathogene micro-organismen wordt er een gevoeligheidsbepaling ingezet m.u.v. schimmels.