Naam | omschrijving
BRMO screening

Organisme

Bijzonder resistente micro-organisme

Methode

PCR en kweek

Monstermateriaal

Rectumswab

Afnamemateriaal

eSwab

Bewaarcondities

Koelkast (2-8ºC)

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

PCR: 1 dag
Kweek: 2 dagen

Referentiewaarde

PCR: negatief
Kweek: BRMO-kweek negatief

Opmerkingen

Na verblijf in buitenlands ziekenhuis zowel kweek als PCR bepaling op MRSA, ESBL, CPE en VRE.