Naam | omschrijving
Bloed kind in bloedkweekflessen, kweek (pathogene micro-organismen)

Methode

Kweek op bacteriën, gisten en schimmels

Monstermateriaal

Bloed

Afnamemateriaal

Bloedkweekfles pediatrie (PEDS PLUS)

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

5 dagen

Referentiewaarde

Geen groei

Opmerkingen

Bij verdenking op endocarditis, schimmel, Legionella en Brucella: onderzoeksduur 14 dagen

Bij groei van micro-organismen wordt er een determinatie en resistentiebepaling verricht.