Naam | omschrijving

Biopt, bot, weefsel, kweek (pathogene micro-organismen)

Methode

Kweek

Monstermateriaal

Biopt, bot, weefsel

Afnamemateriaal

Container

Bewaarcondities

4°C – 25°C

Frequentie

Dagelijks

Onderzoeksduur

5 dagen

Referentiewaarde

Geen groei

Opmerking

Bij groei van micro-organisme wordt er een gevoeligheidsbepaling ingezet.