Naam | omschrijving
Bijnierschorsweefsel antistoffen (bijnier as.)

Methode

Monstermateriaal

Stolbloed (serum)

Afnamemateriaal

Bloedbuis

Bewaarcondities

4°C – 25°C

Frequentie

Onderzoeksduur

14 dagen

Referentiewaarde

Negatief

Opmerking

uitgevoerd door: Sanquin, Plesmanlaan 125, 1066 CX AMSTERDAM. Aanvulling op “bewaarconditie” hierboven: Voor langere opslag centrifugeren (5 min. 1500xg) opslaan en vervoeren bij -20°C.