Naam | omschrijving
Basaal membraan

Methode

antistofbepaling, immuunfluorescentie

Monstermateriaal

Stolbloed (serum)

Afnamemateriaal

Bloedbuis

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

Negatief

Opmerking

Aanvulling op “bewaarconditie” hierboven: Voor langere opslag centrifugeren (5 min. 1500xg) opslaan en vervoeren bij -20°C.