Naam | omschrijving
Banale kweek

Methode

Kweek

Monstermateriaal

(Vloeibaar) materiaal
Pus / weefsel
uitstrijken
Materiaal diepere luchtwegen

Afnamemateriaal

Afhankelijk van aard materiaal, zie Transportprocedure en bewaarcondities

Bewaarcondities

Afhankelijk van aard materiaal

Frequentie

Dagelijks

Onderzoeksduur

Afhankelijk van aard materiaal

Referentiewaarde

Afhankelijk van aard materiaal:
Geen groei
Mengflora
Commensale flora
Huidflora
Keelflora

Opmerking