Naam | omschrijving
Banale kweek

Methode

Kweek

Monstermateriaal

(Vloeibaar) materiaal
Pus / weefsel
uitstrijken
Materiaal diepere luchtwegen

Afnamemateriaal

Afhankelijk van aard materiaal, zie Transportprocedure en bewaarcondities

Frequentie

Dagelijks

Onderzoeksduur

Afhankelijk van aard materiaal

Referentiewaarde

Afhankelijk van aard materiaal:
Geen groei
Mengflora
Commensale flora
Huidflora
Keelflora

Opmerking