Naam | omschrijving
Bacillus cereus (uit feces)

Methode

Kweek

Monstermateriaal

Feces

Afnamemateriaal

Container

Bewaarcondities

Koelkast (2-8ºC)

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

2 dagen

Referentiewaarde

Geen Bacillus cereus gekweekt

Opmerkingen

Deze bepaling is onderdeel van het Voedsevergiftiging pakket.