Naam | omschrijving
B -T ratio

Organisme

Methode

Flo cytometrie

Monstermateriaal

heparine-bloed

Afnamemateriaal

Bloedbuis (heparine)

Bewaarcondities

Transport binnen 24 uur bij 10-28°C

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

Opmerkingen

Op vrijdag voor 10.00 uur op het laboratorium, niet in het weekend