Naam | omschrijving
Anti-dsDNA

Organisme

Methode

Serologie / nefelometrie

Monstermateriaal

Stolbloed

Afnamemateriaal

Bloedbuis

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

negatief

Opmerkingen

Deze test wordt ingezet van serum van patiënten, die verdacht worden van een autoimuunziekte. Er wordt gezocht naar antistoffen tegen dubbelstrengs-DNA, autoantistoffen gericht tegen DNA in lichaamscellen. De groep patiënten, waar anti dsDNA wordt aangetroffen, omvat m.n. Systemische Lupus Erythematosus (SLE).