Naam | omschrijving
Anti-dsDNA

Organisme

Methode

Serologie / nefelometrie

Monstermateriaal

Stolbloed

Afnamemateriaal

Bloedbuis

Bewaarcondities

4°C – 25°C

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

negatief

Opmerkingen

Aanvulling op “bewaarconditie” hierboven: Voor langere opslag centrifugeren (5 min. 1500xg) opslaan en vervoeren bij -20°C.

Deze test wordt ingezet van serum van patiënten, die verdacht worden van een autoimuunziekte. Er wordt gezocht naar antistoffen tegen dubbelstrengs-DNA, autoantistoffen gericht tegen DNA in lichaamscellen. De groep patiënten, waar anti dsDNA wordt aangetroffen, omvat m.n. Systemische Lupus Erythematosus (SLE).