Naam | omschrijving

Alfa-2-antiplasmine (Alfa-2-antiplasmine activiteit)

Methode

Monstermateriaal

Bloedbuis (citraat)

Afnamemateriaal

Bloedbuis

Bewaarcondities

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

14 dagen

Referentiewaarde

80-120%

Opmerkingen

uitgevoerd door: Sanquin, afd. Bloedstolling, Plesmanlaan 125, 1066 CX AMSTERDAM.  Citraatbloed niet afnemen door dezelfde naald waarmee heparinebloed is afgenomen, direct na afname centrifugeren (15 min. bij 2500 x g) en invriezen. Voor een aanvraag van meerdere bepalingen gaarne een buis ingevroren plasma insturen. Plasma (± 1 ml per bepaling) verzenden in plastic buis, via Sanquin-bode (-18°C )