Naam | omschrijving

Alfa-2-antiplasmine (Alfa-2-antiplasmine activiteit)

Methode

Monstermateriaal

Bloedbuis (citraat)

Afnamemateriaal

Bloedbuis

Bewaarcondities

Zie opmerkingen

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

14 dagen

Referentiewaarde

80-120%

Opmerkingen

Onderzoek wordt extern uitgevoerd door een gespecialiseerd en ISO 15189 geaccrediteerd laboratorium.
Citraatbloed niet afnemen door dezelfde naald waarmee heparinebloed is afgenomen, direct na afname centrifugeren (15 min. bij 2500 x g) en invriezen. Voor een aanvraag van meerdere bepalingen gaarne een buis ingevroren plasma insturen. Plasma (± 1 ml per bepaling) verzenden in plastic buis, via Sanquin-bode (-18°C )