Naam | omschrijving

Albumine

Methode

nefelometrie

Monstermateriaal

Stolbloed

Afnamemateriaal

Bloedbuis

Bewaarcondities

4°C – 25°C

Frequentie

Dagelijks

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

serum: 35-55 g/L

Opmerkingen