Naam | omschrijving

Albumine

Methode

nefelometrie

Monstermateriaal

Stolbloed

Afnamemateriaal

Bloedbuis

Frequentie

Dagelijks

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

serum: 35-55 g/L

Opmerkingen