Naam | omschrijving

Sperma antistoffen (vrouw)

Methode

Monstermateriaal

stolbloed (serum)

Afnamemateriaal

Bloedbuis

Frequentie

Onderzoeksduur

Referentiewaarde

Opmerkingen

Onderzoek wordt extern uitgevoerd door een gespecialiseerd en ISO 15189 geaccrediteerd laboratorium.