Naam | omschrijving

Selectiviteitsindex

Methode

nefelometrie

Monstermateriaal

Serum
urine (24-uurs)

Afnamemateriaal

Bloedbuis (Stol)
Container (urine)

Frequentie

Dagelijks

Onderzoeksduur

1 week

Referentiewaarde

<= 0,20

Opmerkingen

Deze index is een maat voor de selectiviteit van de nieren. Gemeten worden de concentraties van transferrine en IgG in serum en urine. Daarmee wordt de relatieve klaring van IgG ten opzichte van transferrine uitgerekend.

Onderzoek wordt extern uitgevoerd door een gespecialiseerd en ISO 15189 geaccrediteerd laboratorium.