Naam | omschrijving

Difterie

Ziektebeeld

Organisme

Methode

antistofbepaling

Monstermateriaal

Afnamemateriaal

Bloedbuis

Frequentie

Onderzoeksduur

14 dagen

Referentiewaarde

Opmerkingen

Onderzoek wordt extern uitgevoerd door een gespecialiseerd en ISO 15189 geaccrediteerd laboratorium.